Spørgsmål: Ferie

Hej, vi har anställda i vårt danska företag, men vi har lite svårt att greppa den nya ferielagen, är detta något man kan få hjälp med? framförallt övergångsordningen.

Svar

den 23 november 2020
Arbetsrätt

Tak for din henvendelse.

 

Den nye ferielov trådte i kraft i Danmark den 1. september 2020. Med loven er der indført en ny feriestruktur i form af samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at ferie optjenes og afvikles stort set samtidigt. Derfor vil både optjeningsår og ferieår fremover starte 1. september. Optjeningsåret vil herefter løbe frem til 31. august året efter, hvor lønmodtageren vil optjene 2,08 feriedage for hver ansat måned. Ferieåret, dvs. perioden hvor den optjente ferie kan afholdes, bliver fire måneder længere, således at der er mulighed for at afvikle ferie frem til 31. december.

 

Før lovens ikrafttræden den 1. september 2020 blev der indført en overgangsfase, hvor det nye system skulle indfases. Derfor skete der allerede i 2019 nogle ændringer.

 

Overgangsfasen betød, at en lønmodtager fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjente 16,64 feriedage, som skulle afvikles fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Den ferie, som blev optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, er indefrosset for at undgå, at lønmodtageren har et helt års ferie til afvikling samtidig med, at vedkommende optjener og afvikler samtidighedsferie efter de nye regler.

 

For så vidt angår de Indefrosne Midler kan arbejdsgiver frivilligt bestemme, om arbejdsgiveren selvstændigt vil administrere dem helt eller delvist eller indbetale dem til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavender Feriemidler. I denne forbindelse kan arbejdsgiver med fordel gøre sig overvejelser om den likviditetsmæssige og administrationsmæssig byrde, som hver af mulighederne vil påføre.

 

Du kan læse mere om den nye ferielov påhttps://www.regeringen.dk/nyheder/2018/aftale-om-ny-ferielov/

 

Med venlig hilsen 

Bo Enevold Uhrenfeldt, advokat

Skau Reipurth & Partnere

Vi stöds av