Spørgsmål: Fråga om sjuklön i Danmark samt om den är förhandlingsbar

Hej! Vi är ett svenska bolag (AB) inom vårdbemanning som planerar att utöka vår verksamhet till Danmark. Vi har förstått att om en svensk läkare är anställd via vårt AB och åker till Danmark och arbetar några veckor på ett år så kommer läkaren fortsatt vara kvar inom svensk socialförsäkring. Vid sjukdom skulle då svenska regler gälla för oss (sjuklön i 14 dagar till läkaren, 80% av lönen). Fråga 1: Är det alltid socialförsäkringstillhörigheten för en läkare som avgör vilken sjuklön som ska gälla eller är det arbetsgivarens avtal/ lokala regler för bolagslandet som avgör? Senario 1: Om vi skulle ha ett dotterbolag i Danmark (Aps) och anställa en svensk läkare för arbete i Danmark men som har socialförsäkring i Sverige, gäller då fortsatt svenska regler om läkaren blir sjuk? Scenario 2: Om vi via vårt danska dotterbolag skulle anställa en svensk eller dansk läkare som har socialförsäkringstillhörighet i Danmark, vad har vi som arbetsgivare då för skyldigheter gällande sjuklön för våra anställda? Finns tvingande regler i Danmark- likt som i Sverige? Fråga 2: Eller är sjuklön förhandlingsbar för bolag i Danmark? Fråga 3: Finns det särskilda regler för "vikarbureau och anställda på timbasis? Tacksam om vi skulle kunna få ett svar så snart det går. Tack på förhand, MVH

Svar

den 17 januari 2023
Avtalsrätt

Hej, 

Generelt er det ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft vigtigt at være opmærksom på reglerne om social sikring. Udgangspunktet er, at medarbejderen er social sikret i det land, hvor vedkommende udfører arbejdet - uanset hvor medarbejderen bor.

Der gælder særlige regler for danske og svenske medarbejdere ifølge Øresundsaftalen. 

Din henvendelse har mange nuancer og beror derfor på konkrete vurderinger, hvorfor særskilt rådgivning anbefales.


Vi stöds av