Spørgsmål: Friskvårdsbidrag

Finns det något sätt att kompensera våra Danska anställda på ett bra sätt. Vi vill ge våra anställda friskvårdsbidrag. I Sverige är det ju skattefritt men inte I Danmark. Vad kan vi erbjuda våra anställda I Danmark som är likvärdigt?

Svar

den 30 oktober 2018
Försäkring - i relation till pension

Tak for din henvendelse

Det er nu ikke alle friskvårdsbidrag, som er skattefrie for medarbejderne i Sverige, men reglerne er meget mere lempelige i Sverige end i Danmark. Du kan læse om de svenske regler her: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard/friskvardsaktiviteterao.4.15532c7b1442f256baee714.html

Der findes tilsvarende regler i Danmark, som giver arbejdsgiver mulighed for friskvårdsbidrag til sine medarbejdere. Disse regler finder du her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234878&ik_navn=subtree

Jeg håber dette giver dig det overblik, som du behøver.

Venlig hilsen Lars Hjorth

Vi stöds av