Spørgsmål: Hemma med barn - ena föräldern sjukskriven

Hej!, Jag är fast anställd och arbetar heltid i Danmark, snart ska min sambo vara hemma sjukskriven. Vilka rättigheter har jag att vara hemma passa mina barn (2 barn som går i förskola) Går det exempelvis få kortare arbetsdag så jag kan lämna och hämta de från förskolan under de två veckorna. Normalt sett kommer jag hem efter förskolan stängt.

Svar

den 25 februari 2019
Avtalsrätt

Hej,

Dit spørgsmål giver anledning til to forskellige overvejerlse:

1. Spørgsmålet om du kan holde fri til at passe børnene?

Det fremgår direkte af den danske lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, § 1, at:

"En lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure)”.

”Tvingende familiemæssige årsager” og ”påtrængende nødvendig” skal forstås således, at fraværet normalt vil være af kort varighed og indtil medarbejderen har haft mulighed for at foretage nødvendige foranstaltninger i forhold til den opståede situation, eksempelvis arrangere pasningsmuligheder. 

Vurderingen af hvorvidt din konkrete situation falder ind under bestemmelsen kræver en række yderligere informationer, herunder om I har undersøgt mulighederne for at få passet børnene på anden måde. Såfremt den konkrete situation ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelse, vil du alene kunne få fri efter aftale med din arbejdsgiver.

2. Spørgsmålet om du kan få løn, når du holder fri? 

Loven regulerer ikke retten til løn under fraværet. Det vil sige, at du kun har ret til løn, hvis det fremgår af ansættelseskontrakten, af en overenskomst, som er gældende for dit ansættelsesforhold eller af firmaets personalehåndbog.

Det er selvfølge også muligt at du konkret kan aftale med din arbejdsgiver, at du i en periode kan holde fri nogle timer om dagen uden fradrag i lønnen.

Jeg håber, at ovenstående giver svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thomas Bang,

Advokat

Vi stöds av