Spørgsmål: Konsultverksamhet i DK

Jag är idag anställd i Sverige och veckopendlar till min hustru i Danmark. Jag planerar att flytta till Danmark och samtidigt starta en konsultverksamhet där huvuduppdraget blir att representera ett bolag utanför EU/EES på den Europeiska marknaden. Affärer kommer endast förmedlas, dvs. varor skickas från det utländska bolaget direkt till kund och fakturering sker direkt mellan slutkund och det utländska bolaget och inga transaktioner för detta passerar mitt nya bolag. Ekonomiska risken för bolaget bedöms därför som låg och ingen extern finansiering kommer krävas. Omfattningen beräknas till ca 80%, utöver detta kommer jag ha enstaka konsultuppdrag från andra svenska bolag. Jag planerar att ha en danskregistrerad bil på firman som också kan användas privat. Är det en risk att detta kan anses som ett anställningsförhållande med 80% från en kund? Är någon företagsform bättre än annan mot ovan bakgrund? Tack

Svar

den 16 juli 2020
Bolagsrätt

Tak for dit spørgsmål. 


Afgrænsningen mellem at være selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager kan være svær. Der er i lovgivningen ikke fastsat nogen klar definition på forskellen mellem at være selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager. Der foretages derfor i retspraksis en konkret og samlet vurdering i hvert enkelte tilfælde.


Følgende forhold kan indikere, at du er selvstændig erhvervsdrivende:

 • Du har en selvstændig økonomisk risiko ved arbejdet
 • Du modtager først betaling efter arbejdets udførsel
 • Du er momsregistreret
 • Du fastsætter selv dine arbejdstider
 • Du skaffer selv materiale, lokaler og driftsmidler
 • Arbejdsforpligtelsen er ikke personlig. Det vil sige, at du har mulighed for at ansætte en medhjælper/kollega, som kan udføre arbejdsopgaven
 • Du har flere hvervgivere 


Omvendt kan følgende forhold indikere, at du er lønmodtager:

 • Du udfører en løbende arbejdsydelse for virksomheden
 • Virksomheden instruerer dig i arbejdets udførsel
 • Virksomheden fører tilsyn og kontrol med arbejdets udførsel
 • Virksomheden fastsætter arbejdstiden
 • Du i overvejende grad kun har én hvervgiver
 • I har aftalt et opsigelsesvarsel
 • Du modtager personalegoder fra virksomheden f.eks. fri telefon, fri bil, frokostordning, julegave, kørselsgodtgørelse mv. 


For så vidt angår dit spørgsmål om virksomhedsform, vil vi på det foreliggende grundlag anbefale, at der oprettes et anpartsselskab med henblik på, at du ikke hæfter personligt. Det kan desuden overvejes samtidig at oprette et holdingselskab, alt afhængig af dine planer for den nye virksomhed.  


Hvis du har brug for yderligere rådgivning, må du endelig tage fat i mig. 


Med venlig hilsen 

Bo Enevold Uhrenfeldt, advokat

Skau Reipurth & Partnere

Vi stöds av