Spørgsmål: Lönekostnad för en anställd

Hej! Vi funderar på att starta en filial i Danmark. Om vi skulle anställa en dansk medborgare och ge honom 40 000 DKK i månadslön, vad tillkommer mer i lönekostnad för arbetsgivaren då? Jag tänker på sociala avgifter pension löneskatt osv - det vore intressant att se hela kostnaden.

Svar

den 27 maj 2020
Arbetsrätt

Tak for dit spørgsmål. 

Dansk Industri vurderer, at en arbejdsgivers samlede lønomkostninger i Danmark typisk er 43 % højere end den direkte udbetalte løn. De samlede lønomkostninger er dog brancheafhængigt. 

Udover bruttolønnen, har en dansk arbejdsgiver udgifter til bl.a. ATP, lovpligtige forsikringer, feriegodtgørelse eller ferietillæg og kvartalsvise opkrævninger fra Samlet Betaling. Opkrævningerne fra Samlet betaling dækker over arbejdsgiverbidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Arbejdsgivernes Erhvervssikring, Barsel.dk, Finansieringsbidrag, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler og Praktikplads-AUB.

Hertil kommer udgifter, som er hjemlet i særlovgivning for den specifikke ansættelsesform. F.eks. er mange danske lønmodtagere omfattet af funktionærloven, som bl.a. sikre lønmodtageren løn under sygdom, halv løn under barsel og fratrædelsesgodtgørelse ved lang anciennitet.   

Som virksomhed i Danmark kan man blive mødt med krav fra en fagforening om at tildele virksomhedens medarbejdere overenskomstmæssige vilkår. Disse vilkår kan f.eks. omfatte en ekstra ferieuge, et højere ferietillæg, fritvalgsordning mv.

Herudover kommer en række goder, som man kan forhandle i det individuelle ansættelsesforhold, fx. pensionsindbetalinger, sundhedsordninger, fri bil, mobiltelefon, kurser mv.


Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål. 

Med venlig hilsen

Bo Enevold Uhrenfeldt, advokat

Skau Reipurth & Partner

Vi stöds av