Spørgsmål: Remote anställd i Danmark för svensk förening: Vilka arbetsgivarregler gäller?

Hej! Vi är en svensk förening som har en anställd som vill jobba remote från Danmark. Ärendet ser ut så här: Medarbetaren jobbar för en verksamhet i Sverige. Men medarbetaren jobbar remote från Danmark där hon vill bo. Medarbetaren är ibland i Sverige men hon är majoriteten av sin tid på plats i Danmark. Hon har fått besked från Utbetalning Danmark att hon är omfattad av de danska reglerna om social sikring. Arbetsgivaren ska inte betala bidrag till social sikring i andra länder än Danmark. Den svenska verksamet vill inte starta en dansk verksamhet, utan svenska arbetsrätt gäller och vi har skrivit avtal om det, både arbetsrätt och vid ev tvist. Vi har fått svar att hon ska skatta i Danmark och att sättet hon gör det på är genom att själv betala in skatt och arbetsgivaravgifter. I kontakt med vår Arbetsgivarorganisation så säger de att då vi anser att svenska arbetsrätt gäller ska hon ha rätt till svensk pensionsförsäkring och hon kvarstår som IPT. Jag måste hitta rätt nivå på arbetgivaravgiften så att medarbetaren får rätt pengar att dela ut. Vilka avgifter ska motsvara svensk arbetsgivaravgift? Har ni en procentsats? I Utbetalning Danmarks brev står det att vi ska betala: - bidrag till ATP - sygedagpenge - bidrag til barsel.dk - forsikra den ansette mod fölger af arbetsulykker og betala bidra till AES. Vi har genom kollektivavtalet TGL, TFA, AGB, Tjänsteolycksfallsföräkring, pension och löneskatt på pension som vi redan idag betalar för medarbetaren. Tack på förhand!

Svar

den 8 juli 2022
Arbetsrätt

Hej.

 

Tak for dit spørgsmål. 

 

Eftersom medarbejderen er bosat og arbejder fra Danmark, er udgangspunktet, at dansk ansættelsesret finder anvendelse. Det er dog muligt at lave en skriftlig lovvalgsaftale i ansættelseskontrakten, der tilvælger svensk ansættelsesret og værneting.

Uanset lovvalgsaftale om svensk ret, kan medarbejderen dog ikke berøves den beskyttelse, som tilkommer hende efter de danske ufravigelige regler. Såfremt medarbejderen derfor stilles bedre efter dansk ufravigelig ansættelsesret, skal disse regler kombineres med svensk ansættelsesret.

I forhold til spørgsmålet om skat, må jeg desværre oplyse, at vi ikke rådgiver i skatteretlige forhold. Jeg kan dog oplyse, at det som hovedregel vil være det land, hvori medarbejderen arbejder, som der skal afholdes skat til. Der er desuden arbejdsgiveren, som skal afholde skat af medarbejderens løn, hvorfor det er nødvendigt at registrere sig som arbejdsgiver på virk.dk.

Hovedreglen for sociale sikringsbidrag er, at medarbejdere er socialt sikring i arbejdslandet. Hvis medarbejderen derfor arbejder det meste af tiden i Danmark, vil Danmark som udgangspunkt være landet, hvori medarbejderen er socialt sikret. Som følge deraf vil udgangspunktet være, at I skal afholde dansk AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) og ATP af lønnen.

Derudover vil der muligvis være en række andre sociale bidrag, som I skal betale. I kan se mere herom via følgende link: https://virk.dk/vejledning/samlet-betaling/sb-arbejdsgiver/.

Derudover er det lovpligtigt, at man som arbejdsgiver sikrer medarbejderen ved at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker udgifter, såfremt medarbejderen kommer ud for en ulykke i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Vi stöds av