Spørgsmål: Sjuklön i DK - vad gäller?

Oklart om vad som verkligen gäller för vårt danska bolag. Vår verksamhet i DK är ett A/S. Anställda är inom handel/kontor. Inget särskilt om sjukdom är skrivet i respektive anställningsavtal. Vårt bolag har Sygedagspengeforsikring. Vid anställds sjukdom vad gäller? 1. Hur länge från första sjukdagen måste vi betala sjuklön? 2. Vad ersätter staten? 3. Vad ersätter sygedagsforsikringen ?

Svar

den 11 januari 2018
Arbetsrätt

Hej,

Du skriver, at lønmodtagerne i det danske A/S er ansat indenfor handel/kontor, og de vil derfor som udgangspunkt være omfattet af den danske funktionærlov. Undtaget herfra er en eventuel registreret direktør (VD), der reelt fungerer som direktør og har ansvaret for den daglige ledelse af selskabet. Medarbejdere som ikke udfører arbejde indenfor handel/kontor, men f.eks. rengøring vil heller ikke være omfattet af funktionærloven.

Efter funktionærloven har lønmodtageren ret til sædvanlig løn under sygdom og altså fra første sygedag. Pligten til at betale løn under sygdom gælder ikke kun for en afgrænset periode, og arbejdsgiveren må altså betale løn så længe medarbejderen er syg eller indtil ansættelsen ophører. Til gengæld vil man kunne opsige en syg medarbejder, men det skal gøres rigtigt, og jeg anbefaler ikke at gøre det uden sagkyndig bistand.

Kommunen betaler under visse betingelser dagpengerefusion til arbejdsgiveren med 4.300/uge (2018), men først efter 30 dage (arbejdsgiverperioden).

Mindre virksomheder med samlet lønsum under DKK 7.525.000 (i 2017) kan tegne sygedagpengeforsikring og få dagpengerefusion fra 2. fraværsdag. Præmien er 0,71 % (2018) af de samlede lønudgifter.

Der er nogle betingelser for at få dagpengerefusion, og den vigtigste er , at I for at få fuld dagpengerefusion skal søge kommunen inden 5 uger.

Du skal også være opmærksom på, at der er regler for sygefraværssamtale, fastholdelsesplan og muglighedsattest. Du kan få et overblik på sundhed.dk

Sygefraværssamtale skal afholdes senest 4 uger efter første sygedag.

Jeg håber at ovenstående besvarer dine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Thomas Bang

Advokat

Vi stöds av