Spørgsmål: Skatt vid delägarskap i danskt bolag

Hej, Jag har sedan en tid ett aktiebolag, låt oss kalla det A, i Sverige. Jag är anställd i A, och arbetar uteslutande för kunder i Danmark med tidsbegränsande konsultuppdrag. För en slutkund fakturerar jag genom ett annat dansk bolag, låt oss kalla det B. Enligt detta upplägg så skattar både mitt företag och jag som anställd i Sverige (givet att jag inte överskrider 183 dagar i Danmark). Mina frågor är nu: 1) Riskerar jag att bli skattskyldig i Danmark om mitt aktiebolag, A, går in som delägare i det danska bolaget B? 2) Är det någon skillnad om bolaget B är ett Partnerselskab (P/S) eller ett Anpartsselskab (ApS)? Med vänlig hälsning,

Svar

den 1 augusti 2021
Skatt och moms

Hej

Jeg går ud fra, at dit danske bolag beskattes i DK. Jeg er enig i, at du som person beskattes i Sverige

Svar på spm 1): at dit bolag A bliver delejer af B medfører ikke dansk skat for dig som person forudsat selvfølgelig iøvrigt at du opfylder de andre krav (ikke bopæl i DK eller længerevarende ophold i DK)

Svar på spm. 2) Et P/S er skattemæssigt transparent og derfor beskattes ejer/ejerne. En eventuel begrænset skattepligt for A må undersøges. Et ApS er ikke skattemæssigt transparent.

Mvh og god weekend

Henriette

Vi stöds av