Spørgsmål: Utföra entreprenad i Danmark på väg

Hej! Vi är ett etablerat företag i öresundsregionen som har verksamhet i Danmark med eget AS samt AB i Sverige. Vi har specialistkompetens i det svenska bolaget som vi behöver använda oss av i Danmark åt en dansk verksamhet på deras arbetsplatser vid läggning av ny asfalt. Personalen utgår från Sverige och får lön från det svenska bolaget. Vad behöver vi tänka på? Ska vi rapportera via RUT? Behöver personalen beskattas på något särskilt vis?

Svar

den 15 mars 2022
Arbetsrätt

Kære

Tak for dit spørgsmål.

Hvis jeg har forstået din henvendelse korrekt, skal personalet i den svenske virksomhed midlertidigt udføre arbejde i Danmark for en dansk virksomhed.

Vi kan desværre ikke rådgive om de skatteretlige forhold og vi anbefaler, at I kontakter en revisor eller anden skatterådgiver.

I relation til de ansættelsesretlige forhold bør det afdækkes, om der er tale om en udstationering. Dette vil have betyning for, i hvilket omfang de ansatte er underlagt dansk lønmodtagerlovgivning under deres arbejde i Danmark.

Der er f.eks. tale om en udstationering når:

-     Virksomheden udstationerer en lønmodtager på et forretningssted, i en virksomhed inden for samme koncern eller i en virksomhed, der på lignende måde har tilknytning til den virksomhed, der foretager udstationeringen, eller

-     Virksomheden i sin egenskab af vikarbureau eller anden virksomhed, der stiller lønmodtagere til rådighed, udstationerer en lønmodtager i en brugervirksomhed.

Er der tale om en udstationering omfattet af den danske udstationeringslov, skal virksomheden alene overholde dele af den danske lønmodtagerlovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivningen, diskriminationslovgivningen og dele af ferielovgivningen.

Derudover gælder også, at danske fagforeninger er berettiget til at søge arbejdet dækket af kollektive overenskomster, herunder ved at iværksætte kollektive kampskridt som strejke og blokade.

Er der tale om udstationering, vil den svenske virksomhed formelt set fortsat bære arbejdsgiveransvaret. Derfor vil det også være nødvendigt, at den svenske virksomhed registrerer sig i Registreret for Udenlandske Tjensteydere (RUT).

Vi stöds av