Spørgsmål: Vad för avtal ska vi välja?

Vi har försökt läsa på om avtal i danmark och om det finns något motsvarande kollektivavtal i Sverige. Det hade varit skönt att ha ett standardavtal att kunna utgå ifrån. Har ni koll på vad för avtal och anställningsform som är vanligast i serviceyrken i Köpenhamn?

Svar

den 1 april 2020
Avtalsrätt

Tak for dit spørgsmål. 

Medarbejdere i Danmark er omfattet af funktionærloven, en kollektiv overenskomst eller en individuel ansættelseskontrakt.

En medarbejder er omfattet af funktionærloven, hvis medarbejderen  udfører funktionærarbejde 8 timer eller mere per uge (gennemsnitligt). En medarbejder kan være omfattet af en kollektiv overenskomst, hvis arbejdsgiveren er medlem af en arbejdsgiverforening eller har tiltrådt en overenskomst, og hvis medarbejderen udfører arbejde inden for den kollektive overenskomst.

Hvis medarbejderne er omfattet af funktionærloven, kan medarbejderne være timelønnede. 

Hvis medarbejderne er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan den kollektive overenskomst indeholde regler om, hvorvidt medarbejderne kan være timelønnede.  

Hvis medarbejderne hverken er omfattet af funktionærloven eller en kollektiv overenskomst, er parterne berettiget til at indgå individuelle ansættelsesaftaler, hvori medarbejdernes ansættelsesvilkår reguleres, herunder aftaler om timeløn. 

Ansættelsesaftalerne skal være i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder lov om ansættelsesbeviser, ansættelsesklausulloven, forskelsbehandlingsloven, ligebehandlingsloven, etc.


Jeg håber, at dette giver svar på dit spørgsmål.

Hvis du har brug for yderligere rådgivning, må du endelig tage fat i mig.

 

Med venlig hilsen

Bo Enevold Uhrenfeldt, advokat

Skau Reipurth & Partner

Vi stöds av