Öresundsexpert Christina Brink hjälper företag med både skatt och socialförsäkring

D. 2023-10-17
I mer än 18 år har många företag haft nytta av Christina Brinks kompetens och erfarenhet som rådgivare på både KPMG Acor Tax i Danmark och KPMG Sverige. Till vardags arbetar hon med skatt, socialförsäkring, arbetsgivaravgifter, arbetsuthyrning och etableringsfrågor i Öresundsregionen och övriga Norden. Därutöver undervisar hon även inom dessa områden och har bland annat anordnat seminarier för medlemmarna i Sydsvenska Handelskammaren.
Skriv ut

Christina arbetar främst med danska, svenska och andra nordiska företag som söker rådgivning i samband med etablering av företag i Öresundsregionen, med personal på båda sidor av Öresund. Hon får ofta frågor om när skatteplikt inträder för anställda, och vilka krav som ställs på arbetsgivarna i samband med etableringar i Öresundsregionen. Storleken på de företag hon hjälper varierar; allt från små företag som vill testa marknaden på andra sidan sundet till stora organisationer med företag och anställda i Sverige, Danmark och övriga Norden.

Christina hjälper företag med skatte- och socialförsäkringsrådgivning i samband med etablering av verksamhet på båda sidor om Öresund. Dessutom hjälper hon till med de anställdas skattesituation, socialförsäkringar och arbetsgivarens olika skyldigheter.

Företag förstår att ramverken är olika i de båda länderna, men de inser oftast inte hur stor skillnaderna egentligen är. Här kan Christina hjälpa till med att identifiera skillnaderna mellan de danska reglerna och de svenska, och hjälpa till med ett skräddarsytt upplägg som passar det enskilda företaget. På så sätt kan företagen undvika oförutsedda situationer.

Många företag tror att det är enkelt att flytta över Öresund och att reglerna i Danmark och Sverige är mer lika än vad de faktiskt är. Därför blir många företag förvånade över hur många överväganden, villkor och skattemässiga hänsyn som krävs för att etablera ett företag, anställa medarbetare eller testa marknaden på andra sidan sundet. Därför är det ingen tvekan om vad som är Christinas första råd till företag som vill etablera sig i Danmark och resten av Norden:

Sök råd först. Det är både enklare och billigare att inleda en process när du har koll på regler och villkor, än att behöva rätta till situationen i efterhand.

Vi stöds av