Möt Öresundsvägledaren Hetty Lindell från NyföretagarCentrum

D. 2022-11-09
Om du och ditt företag planerar att starta eller redan driver företag på andra sidan Öresund, kan det vara nyttigt med vägledning från experter med kunskap om marknaden i bägge länder. På Öresundsvägledningen träffar du lokala verksamhetsexperter och representanter från myndigheter i både Danmark och Sverige – helt kostnadsfritt! Här får du lära känna öresundsvägledaren Hetty Lindell från NyföretagarCentrum.
Skriv ut

Hetty Lindell är företagsrådgivare från NyföretagarCentrum. Foto: Joel Jonsson

Hetty Lindell är utbildad ekonom, men har varit egenföretagare hela sitt liv. Vid sidan av har Hetty också de senaste 20 åren varit rådgivare och vägledare för företag, bland annat genom NyföretagarCentrums företagsrådgivning.

Sedan våren 2022 har Hetty varit en del av öresundsvägledningen där hon hjälper danska och svenska entreprenörer och företagare med att starta och driva företag i öresundsregionen.

Att vara entreprenör är en livsstil. Det spelar inte alltid nån roll vilken bransch man är i – om man är entreprenör så hittar man möjligheter och skapar företag utifrån det. Men man måste vara otroligt nyfiken och vilja lära sig saker. Och man får inte vara rädd för att misslyckas – utan det är OK, då hittar man på något annat.

  • Vad fick dig att vilja bli Öresundsvägledare?

Under mina år som företagsvägledare har jag mött många med företag som vill veta mer om att etablera sig, jobba eller ha anställda i Danmark och Sverige. Jag såg öresundsvägledningen som ett sätt att lära mig mer om företagen i området, vilket jag kunde få nytta av i min vanliga rådgivning. Ofta möter jag samma företag på öresundsvägledningen som i min vanliga rådgivning. Därför kändes det meningsfullt! 

Jag har erfarenhet av att hjälpa både svenska och danska företag. Det kan handla om information om att etablera dotterbolag, att anställa medarbetare i det andra landet och hur man startar upp ett företag i Öresundsregionen. Här kan jag och öresundsvägledningen hjälpa till med information och svara på praktiska frågor, som t ex hur fungerar skatt och moms, hur fungerar försäkring, och vilka olika bolagsformer finns det i Sverige.

 

  • Hur kan du hjälpa företag som vill etablera sig på den andra sidan Öresund?

Öresundsvägledningen är det enda stället med kunskap om båda sidorna, samlat på ett ställe.

Har man ett företag i Skåne kan man nå en större marknad om man etablerar sig i Köpenhamn och i Danmark. Man vill veta mer om möjligheter, svårigheter och risker med det.

Det öresundsvägledningen kan hjälpa med är att ge rekommendationer och tips om vilka myndigheter man ska kontakta, hur man kan kontakta dem i Danmark och Sverige. Alltså en slags information om var man kan hitta information!

 

  • Vad är viktigt om man funderar på att etablera ett företag på andra sidan Öresund?

Det är viktigt att du som företagare förstår reglerna på båda sidor och inte minst känner till de skillnader som faktiskt finns. Är det skillnader i bokföring, vilka krav ställs?

Sen är det viktigt att skapa sig en bild av om det lönar sig att ha ett danskt bolag eller om du ska starta upp ett nytt svenskt bolag – med tanke på redovisning, bankkostnader mm. För det går ju faktisk att ha exempelvis ett danskt företag med svenska kunder och bara skicka fakturor mellan länderna. 

Det är dessutom viktigt att titta på hur hela samhällsbilden ser ut – ett generellt råd är nog att ta reda på så mycket som möjligt innan. Då man har störst möjlighet att lyckas. Man vet vad man kan förvänta sig och det blir lättare att förbereda sig. Lägg lite extra tid på att jobba med affärsplan, handlingsplan och budget – förbered dig väl så att du vet vilken riktning du ska gå och hur lång tid det kommer ta!

 

  • Vilka risker finns om man inte har koll på reglerna?

En risk är ju att man gör fel investeringar – först och främst. Jag har sett exempel på företagare som registrerar bolag själva, utan att känna till reglerna och förstå frågorna man behöver svara på. Då kan det ofta bli fel och man riskerar att t ex betala för mycket i företagsskatt osv. Det är alltid en risk med att etablera sig på en ny marknad utan att ta reda på vilka regler som gäller. Därför är det aldrig bortkastad tid att undersöka och sätta sig in i de olika myndigheternas regelverk– hur tråkigt det än låter! Och här kan vi på öresundsvägledningen hjälpa dig!

 

  • Vilka fördelar finns det för de företag som bedriver sin verksamhet i Öresundsregionen?

Fördelen är först och främst att man breddar marknaden. Som svensk företagare får man tillgång till en mycket större köpkraft på andra sidan bron, och omvänt så kan danska företagare ofta också hitta nya marknader och en större efterfrågan i Sverige.

 

  • Andra kommentarer?

Mitt råd till alla som vill starta eller driva företag på andra sidan Öresund är att ta hjälp av öresundsvägledningen, det kostar ingenting och kommer att löna sig i längden! Man har en mycket bättre chans att klara sig som företagare om man tar emot hjälp!

Få hjälp med etableringen i Greater Copenhagen

Rikke Petersen från Copenhagen Capacity är en del av Öresundsvägledarna. Läs mer om hur hon kan hjälpa och stödja företagare med deras affärsutveckling i Öresundsregionen.

 

Vi stöds av