Spørgsmål: Nekad utbetalning av överarbetade timmar

Hej, Jag är anställd på ett danskt företag med ett funktionærkontrakt. Jag har kommit lite i ett dilemma med utbetalning av föregående löneperiodens överarbete, där företaget menar att det är upp till mig att se till att mina arbetade timmar är korrekt registrerade. Som det funkar nu är det upp till var och en att skicka en förfrågan på alla timmar som inte är korrekta, görs inte detta innan löneperiodens slut blir man utan den extra summan på lönen. Den betalas ej ut månaden efter och försvinner ut i sanden. För mig låter detta fel, då jag vet att det är fel i Sverige. Det ska inte vara problem med att få utbetalning på missad summa på nästkommande lön. Företaget är inte fack anslutet och jag är inte heller medlem hos en fackförening.

Svar

den 15 augusti 2022
Arbetsrätt

Tak for dit spørgsmål.

Ansættelse på en funktionærkontrakt indebærer, at ansættelseskontrakten skal være i overensstemmelse med den danske funktionærlov. Funktionærloven indeholder imidlertid ingen bestemmelser om overarbejde, og derfor skal retten til betaling for overarbejde følge af din ansættelseskontrakt eller eventuel kollektiv overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af.

Som jeg forstår din henvendelse, følger retten til betaling for overarbejde direkte af din ansættelseskontrakt. Af din kontrakt følger derfor en ret til overtidsbetaling, som din arbejdsgiver ikke kan tilbageholde. I den forbindelse bør det ikke have betydning, at timerne eventuelt er indberettet for sent – vigtigst er, at du gør din arbejdsgiver opmærksom på den manglende betaling, så snart du opdager denne.

Du anbefales derfor at gøre din arbejdsgiver opmærksom på den manglende betaling af overarbejde, og henvise dem til at udbetale beløbet ved den næstkommende lønoverførsel.

 

Med venlig hilsen

Øresundseksperterne

Vi stöds av