Spørgsmål: Svensk Företag, kunder i Danmark

Jag fundera på hur jag kan öppna mitt eget företag. Det är några grejer i Sverige som jag vill köpa direkt från firman och sälja i Danmark eftersom detta produkt inte försäljas i Danmark, och kunderna önskar detta. Jag tänkte kanske online handeln, så jag kan skickar produkterna till kunderna i Danmark. Är detta möjligt, om ja hur fungera det med ett svensk företag som har sina kunder i Danmark. Ser fram emot svar från er.

Svar

den 20 mars 2020
Bolagsrätt

Tak for dit spørgsmål. 

Ja, det er muligt. En udenlandsk virksomhed, der leverer ydelser eller varer i Danmark, skal dog registreres hos Erhvervsstyrelsen. Udenlandske virksomheder uden forretningssted i Danmark, der betaler moms af varer og tjenester i Danmark, er også forpligtede til at lade sig registrere (jf. Dansk Momslov § 47, stk. 1).

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en uddybende vejledning til personer i din situation: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-anmeldelse-af-europaeiske-selskaber-se-selskaber-til-erhvervs-og-selskabsstyrelsen 

Jeg håber, at dette giver svar på dit spørgsmål.


Med venlig hilsen

Bo Enevold Uhrenfeldt, advokat

Skau Reipurth & Partner

Vi stöds av