Spørgsmål: Försäkring som motsvarar den svenska Fora

Vi är ett företag som skall etablera oss i Danmark och inför det skall vi skriva ett anställningsavtal och jag vill veta vilka saker som måste vara med och skiljer sig från ett svenskt anställningsavtal. Vi har inget kollektivavtal och vi använder oss av Fora för att täcka våra anställdas pension samt gängse försäkringar såsom TFA, TGL AGB osv.

Svar

den 16 februari 2023
Försäkring - i relation till pension

Hej, 

Tak for din henvendelse. 

I Danmark er det ikke alle de forsikringer, som du nævner, der er etableret i et samlet program som f.eks. hos Fora.

TFA etableres for sig selv i et forsikringsselskab og er lovpligtig. Du kan læse mere her:https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/vaerd-at-vide-om-forsikring/job/arbejdsskadeforsikring/

AGS, premiebefrielseförsäkring, månedlig udbetaling til børn ved dødsfald, m.v. etableres som regel som en del af pensionsordningen, og alle disse forsikringer er normalt samlet hos samme leverandør.

Det gælder normalt også forsikring ved kritisk sygdom og TGL, men de kan også etableres separat for sig selv. 

Sjukvårdsförsäkring etableret via arbejdsgiver er desuden helt almindelig i Danmark. 

Pensionsindbetalingen er normalt 8-10% fra arbejdsgiver og 4-5% fra medarbejderen selv, som fratrækkes medarbejderens løn før skat. I modsætning til Sverige er det således normalt i Danmark, at medarbejderen selv betaler en del af pensionsbidraget - typisk 1/3 af det samlede pensionsbidrag.

Ovennævnte forsikringer bliver betalt via denne månedlige pensionsindbetaling, medmindre forsikringen er etableret separat for sig selv.

Hvis I på et tidspunkt omfattes af dansk kollektivavtal skal ovenstående tilpasses kollektivavtalets regler, og der vil normalt være krav om at anvende et bestemt pensionsselskab. 

AGB, TSL, mv. findes ikke i Danmark, og det er medarbejderens eget ansvar at sikre sig økonomisk ved opsigelse - ikke arbejdsgivers.

Den enkelte medarbejder kan sikre sig med et medlemsskab af en A-kasse. Det giver medarbejderen maksimalt 19.083 DKK om måneden (2023) før indkomstskat i op til to år. Udbetalingen bliver ikke beregnet på grundlag af hidtidig arbejdsindtægt på samme måde som i Sverige.  

Som supplement til en A-kasse kan medarbejderen tegne en såkaldt lønsikring gennem sin A-kasse. I mange tilfælde kan man på denne måde forsikre op til 90% af sin arbejdsindtægt. Der kan dog - afhængig af hvilken A-kasse, der er tale om - være begrænsninger i mulighederne for f.eks. grænsegængere, der bor i Sverige. 

Mange hilsner Lars Hjorth

Vi stöds av