Spørgsmål: Hur kan ett svenskt AB flyttas till Danmark?

Hej! Jeg er dansk statsborger, men har boet i Sverige siden 2020 og har stiftet et svenskt AB. Nu står jeg og skal flytte tilbage til Danmark og ønsker at flytte mit firma med, hvis det er muligt? Og hvad skal jeg tage højde for i denne proces?

Svar

den 11 oktober 2023
Bolagsrätt

Ja, det er muligt at et selskab kan flytte hjemsted fra Sverige til Danmark. Det kaldes en ”grænseoverskridende flytning af hjemsted”.  

Ved grænseoverskridende flytning af hjemsted forstås, at et selskab flytter sit hjemsted fra ét EU/EØS-land til et andet EU/EØS-land. Samtidig underlægges selskabet lovgivningen i det land, det flyttes til.

Det er vigtigt, at selskabslovgivningen i både det land, et kapitalselskab henhørte under forud for flytningen, og den selskabslovgivning, som kapitalselskabet henhører under efter flytningen, giver mulighed for grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Ved en grænseoverskridende flytning af hjemsted skal myndighederne i flere lande involveres, ligesom der skal foretages registreringer mv. i flere landes selskabsregistre. I Danmark er den kompetente myndighed i forhold til grænseoverskridende flytning af hjemsted Erhvervsstyrelsen. Et selskab med hjemsted i et andet EU/EØS-land, fx Sverige, kan flytte hjemsted til Danmark, når den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet hidtil har haft hjemsted, har udstedt en attest om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet, og at den udenlandske registreringsmyndighed vil registrere flytning af hjemsted.

Erhvervsstyrelsen registrerer efter modtagelse af attesten endeligt gennemførelsen af den grænseoverskridende flytning af hjemsted til Danmark. Efter registreringen underretter Erhvervsstyrelsen den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet forud for flytningen har haft hjemsted om, at flytningen er registreret.

Det er afgørende for registrering af en grænseoverskridende flytning af hjemsted til Danmark, at selskabet opfylder selskabslovens krav til den pågældende selskabsform, herunder at vedtægterne er i overensstemmelse med selskabsloven eksempelvis i forhold til kapitalkrav og ledelsesstruktur. Disse forhold, bør du konsultere en dansk advokat om.

Flytningen af hjemsted har virkning fra det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen registrerer flytningen.

Hvis det er hensigten at flytte både selskabets hjemsted og det faste driftssted til Danmark, skal man være opmærksom på, at det f.eks. kan medføre såkaldt ”exitbeskatning” i Sverige. Det betyder at de aktiver, der indgår i den erhvervsvirksomhed, som ikke længere er skattepligtig i Sverige, bliver beskattet som var de blevet solgt til markedsværdi ved flytningen af driftsstedet.

For yderligere information om de skattemæssige konskvenser fra svensk perspektiv samt de rammer for processen, der er fastsat i den svenske selskabslov, vil jeg opfordre dig til at kontakte Johan Ragnar fra advokatfirmaet Synch, som er svensk Øresundsekspert.

Vi stöds av