Spørgsmål: Tjänstepension

Hej, Vi har en kollega i Danmark som är anställd på vårt svenska bolag. Kollegan har en tjänstepension hos PFA. Det är det svenska bolaget som betalar lön och pensionspremien varje månad och kollegan som betalar in skatten själv. Det visar sig nu att hon kommer bli dubbelbeskattad när det gäller tjänstepensionen eftersom bolaget betalat en del och hon betalat den andra delen privat. Kan ngn av er svara på hur man kan undvika detta i framtiden? Med vänliga hälsningar

Svar

den 10 april 2024
Pension

Hej 

Jeg forstår situationen således,  at jeres medarbejder er ansat i jeres svenske selskab, men udfører hele sit arbejde i Danmark. Medarbejderen skal i denne situation betale indkomstskat af hele sin løn i Danmark. 

Det svenske selskabs indbetalinger til dansk tjänstepension hos PFA Pension skal ikke indkomstbeskattes. 

Medarbejderens private indbetalinger til PFA Pension giver skattefradrag på medarbejderens selvangivelse. 

Der vil derfor som udgangspunkt ikke være nogen dobbeltbeskatning på pensionen. Hvis medarbejderen ikke får fradrag for sine private pensionsindbetalinger, har det en anden årsag.

Med venlig hilsen Lars Hjorth

Vi stöds av