Niels Dahl-Nielsen

Niels Dahl-Nielsen är grundare av Synch i Köpenhamn som fokuserar på teknik och innovation. Niels kan svara på frågor om personuppgifter (GDPR), cybersäkerhet, fintech, IT-rätt och immaterialrätt. Niels har dessutom lång erfarenhet av att ge råd om alla aspekter av företagsrätten, inklusive att ingå ägaravtal, företagsöverföring och andra kommersiella avtal.

kategorier
Avtalsrätt
Bolagsrätt
IT och immaterialrätt
GDPR och personuppgifter
kontaktupplysningar

Alla svar Niels Dahl-Nielsen