Om ditt företag går i konkurs i Danmark

Senast uppdaterad 2024-03-05
Om du inte längre kan betala ditt företags drift eller eventuella skulder, kan du begära att försätta företaget i konkurs. Du ansöker om konkurs hos Skifteretten.
Skriv ut

Ansök om konkurs av ditt företag hos Skifteretten i Danmark

Det är alltid Skifteretten som behandlar konkurser, oavsett om du själv begär det för ditt företag, så kallad egenbegæring, eller om det är till exempel företagets bank, leverantörer eller andra kreditorer som begär det. Skifteretten tar beslut om huruvida ditt företag kan försättas i konkurs eller inte.

När Skifteretten beslutar om konkurs, förlorar ditt företag rätten att råda över sina egna medel. Skifteretten utser en så kallad kurator, dvs en konkursförvaltare, och denne ansvarar för att avveckla företaget och hantera konkursbot genom att bland annat sälja eventuella tillgångar och betala till exempel rättsliga utgifter, löner till anställda och skulder till kreditorer.  

Innan företaget sätts i konkurs som sista utväg, kan det finnas möjlighet för en så kallad rekonstruktion, som bland annat innebär en period av dispens med betalningar, för att få företaget på spåret igen. Man ansöker om rekonstruktion hos Skifteretten.   

 

Läs mer om konkurs hos Skifteretten

 

Vi kan hjälpa dig

Du kan få konstnadfri hjälp med dina frågor om att etablera sig eller att driva företag på andra sidan Öresund.

Vi erbjuder följande möjligheter:

Vi stöds av