Spørgsmål: Anstäld medarbetare i Danmark för svensk företag

Hej, Situationen är denna: Vi är ett svenskt företag, med säte i Stockholm. Vi har inga anställda. Vi som driver det är två delägare, varav jag sitter i Stockholm, och min kollega sitter i Köpenhamn. Vi säljer resor på en svensk och en dansk hemsida, dvs på svenska och danska marknaden. Vi har inte registrerat företag i Danmark. Nu måste vi anställa en dansk, som ska jobba i Danmark, men vara anställd av det svenska företaget. Vad gäller? Vad måste vi göra praktiskt? Är det danska anställningsvillkor, dansk lagstiftning, danska försäkringar mm som gäller? Skatt? Anmälningar till danska myndigheter? Eller är det svenska - eller både och? Tack på förhand för klargörande!

Svar

den 16 maj 2022
Arbetsrätt

Tak for dit spørgsmål. 

 

Det klare udgangspunkt er, at et ansættelsesforhold reguleres af den lovgivning, som gælder i det land, hvori arbejdet udføres.

 

I dette konkrete tilfælde, hvor medarbejderen skal udføre arbejde – og desuden også har bopæl - i Danmark, vil hovedreglen derfor være, at ansættelsesforholdet er omfattet af dansk ret. Dermed skal ansættelsesforholdet følge dansk lovgivning, herunder de ansættelsesretlige regler, ligesom ansættelsen skal være dækket af dansk forsikring, herunder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, mens der også skal indeholdes dansk skat af medarbejderens løn.

 

Før I dog kan udbetale løn til medarbejderen og dermed indeholde skat heraf, vil det desuden være nødvendigt at registrere sig som arbejdsgiver i Danmark på virk.dk.

 

Läs mer om registrering av företag i Danmark


Vi kan desværre ikke rådgive om skattemæssige forhold, hvorfor vi anbefaler, at I kontakter jeres revisor eller anden skatterådgiver.


Läs mer om indkomstskatt i Danmark

 

Bemærk, at virksomheden ved kortere ansættelser i Danmark i nogle tilfælde kan anvende reglerne i den danske udstationeringslov, der indebærer, at ansættelsesforholdet ikke omfattes af alle danske ansættelsesretlige regler. Det er en betingelse for at anvende disse regler, at medarbejderen sædvanligvis udfører sit arbejde i Sverige og udstationeres midlertidigt fra den svenske virksomhed til en virksomhed i Danmark med særlig tilknytning til den svenske virksomhed.

 


Med venlig hilsen 

 

Øresundseksperterne 

Vi stöds av