Ekonomiskt hjälppaket för företag i Sverige p g a coronavirus/covid-19

D. 2021-12-20
Sveriges regering har tagit fram ett åtgärdspaket för företag som drabbas hårt på grund av effekterna av coronavirus/covid-19. Här kan du hitta länkar till information om regler och vart du söker stöd, och få gode rådd och tips till verksamheter i Sverige.
Skriv ut

Om ett företag är registrerat i Sverige och betalar sociala avgifter i Sverige för sina anställda bör företaget kunna omfattas av hjälppaketet, tex kompensation från staten vid ”korttidsarbete” under förutsättning att övriga villkor för respektive åtgärd är uppfyllda. 

 

På regeringen.se finns det samlad information om de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittan som också har påverkat jobb och företag. 

Läs mer på regeringen.se 

 

Här har vi samlat information och länkar till mer information om de aktuella åtgärderna

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. 

Stödet är uppdelat i olika stödperioder. 

Läs mer och ansök hos Boverket

Korttidspermittering – istället för att säga upp personal

Korttidspermittering (även kallat korttidsarbete) kan användas när företag drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten lämnar ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar.

Läs mer om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Omställningsstöd

Omställningsstödet innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset.

Stödet söks via en tjänst på skatteverket.se. 

Läs mer och ansök hos Skatteverket

Evenemangsstöd

Evenemangsstödet ska underlätta för arrangörer av evenemang att kunna planera för evenemang. Stödet kan sökas om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19.

Evenemangsstödet ansöks hos Skatteverket

Nya regler vid anställdas sjukdom

Håll dig uppdaterad hos Försäkringskassan om vilka tillfälliga regler som gäller vid anställdas sjukfrånvaro med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar här.

Läs mer på Försäkringskassan

Varsel om uppsägning av personal

Svenska Arbetsförmedlingen har samlat information till arbetsgivare som trots möjligheten till ”korttidsarbete” behöver göra uppsägningar av personal. Här finns också viktig information till de företag som har personal med olika form av statliga anställningsstöd. 

Läs mer på Arbetsförmedlingen

Anstånd med betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Betalningsanståndet kan omfatta sociala avgifter, preliminär skatt på lön och moms. Du ska kunna få anstånd upp till ett år.  

Läs mer på Skatteverket

Företagslån hos Almi

Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. 

Läs mer på Almi

Finansiellt stöd i form av lån från Riksbanken

Riksbanken lånar via bankerna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronavirus/covid-19. Kontakta er bank för att höra mer om möjligheter till lån med speciella villkor. Den enskilda banken avgör villkoren för lånet och gör en bedömning av vilka företag som beviljas. 

Läs mer på Riksbanken

 

Riksbanken har också beslutat att vidta ytterligare åtgärder så som att sänka räntorna och förlänga löptiden på utlåningen till bankerna, samt att köpa företagsobligationer. Dessa åtgärder träder i kraft i september 2020.

Mer information om återgärderna finns på riksbank.se

Aktuell information om de olika åtgärderna finns fortlöpande på Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. 

Läs mer på Verksamt

 

Kontakta Øresunddirekt

Bedriver ditt företag verksamhet på båda sidor av Öresund, och påverkas av situationen med coronavirus/covid-19? Då vill vi gärna höra från dig.

Vi kan inte handlägga dina ärenden, men vi kan hjälpa till med att undersöka vilka myndigheter ni bör kontakta, eller hänvisa till vilka stödpaket eller andra åtgärder som kanske kan vara relevanta för er.  

Kontakta Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Hur påverkar Coronasvirus/covid-19 gränspendlare?

Vi har sammanställt relevant information från svenska och danska myndigheter, som berör coronavirus/covid-19 och dig som pendlar över Öresund.

Håll dig uppdaterad

Följ Øresunddirekt på våra digitala plattformar och håll dig uppdaterad.

Vi delar relevanta evenemang, aktuella nyheter och information på både på LinkedIn och i vårt businessnyhetsbrev.

Vi stöds av