Ekonomiskt hjälppaket för företag i Sverige p g a coronavirus/covid-19

D. 2020-09-18
Sveriges regering har tagit fram ett åtgärdspaket för företag som drabbas hårt på grund av effekterna av coronavirus/covid-19. Regering och riksdag har även beslutat om vissa tillfälliga lag- och regeländringar för att mildra den ekonomiska påverkan för företag och anställda.
Skriv ut

Om ett företag är registrerat i Sverige och betalar sociala avgifter i Sverige för sina anställda bör företaget kunna omfattas av hjälppaketet, tex kompensation från staten vid ”korttidsarbete” naturligtvis under förutsättning att övriga villkor för respektive åtgärd är uppfyllda. 

 

På regeringen.se finns det samlad information om de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittan som också har påverkat jobb och företag. 

Läs mer på regeringen.se 

 

Här har vi samlat information och länkar till mer information om de aktuella åtgärderna

Korttidsarbete – istället för att säga upp personal

Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.                                                                                            

Läs mer om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Varsel om uppsägning av personal

Svenska Arbetsförmedlingen har samlat information till Arbetsgivare som trots möjligheten till ”korttidsarbete” behöver göra uppsägningar av personal.  Här finns också viktig information till de företag som har personal med olika form av statliga anställningsstöd. 

Läs mer på Arbetsförmedlingen

Anstånd med betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter

Betalningsanståndet kan omfatta sociala avgifter, preliminär skatt på lön och moms. Du ska kunna få anstånd upp till ett år.  

Läs mer på Skatteverket

Företagslån hos Almi

Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. 

Läs mer på Almi

Finansiellt stöd i form av lån från Riksbanken

Riksbanken lånar via bankerna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronavirus/covid-19. Kontakta er bank för att höra mer om möjligheter till lån med speciella villkor. Den enskilda banken avgör villkoren för lånet och gör en bedömning av vilka företag som beviljas. 

Läs mer på Riksbanken

 

Riksbanken har också beslutat att vidta ytterligare åtgärder så som att sänka räntorna och förlänga löptiden på utlåningen till bankerna, samt att köpa företagsobligationer. Dessa åtgärder träder i kraft i september 2020.

Mer information om återgärderna finns på riksbank.se

Nya regler vid anställdas sjukdom

Staten tar helasjuklönekostnaden. Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1 - 14. 

Karensavdraget slopas tillfälligt. Krav på läkarintyg tas bort. 

Läs mer på Försäkringskassan

Råd och tips till verksamhetsansvariga

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en lista på råd och tips till verksamhetsansvariga om hur man kan organisera sin verksamhet under det nuvarande utbrottet av coronavirus/covid-19. 

Läs mer på msb.se

Aktuell information om de olika åtgärderna finns fortlöpande på Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. 

Läs mer på Verksamt

 

Kontakta Øresunddirekt

Bedriver ditt företag verksamhet på båda sidor av Öresund, och påverkas av situationen med coronavirus/covid-19? Då vill vi gärna höra från dig.

Vi kan inte handlägga dina ärenden, men vi kan hjälpa till med att undersöka vilka myndigheter ni bör kontakta, eller hänvisa till vilka stödpaket eller andra åtgärder som kanske kan vara relevanta för er.  

Kontakta Øresunddirekt

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Coronasvirus covid-19 påverkar även Øresunddirekt

För att minska spridningen av coronavirus/covid-19 stänger Øresunddirekt för besök på Informationscenteret i Malmö. Vi kan fortfarande kontaktas via telefon och e-mail. 

Vi stöds av