Ny skattelagstiftning för utländska arbetsgivare med arbetskraft i Sverige påverkar gränsarbetare

D. 2021-03-19
Den 1 januari 2021 trädde en ny skattelagstiftning i kraft i Sverige, som påverkar skatteplikt och skatteavdrag för utländska arbetsgivare med personal i Sverige.
Skriv ut

Foto: Scott Graham - Unsplash

De nya reglerna innebär att utländska arbetsgivare som har anställda som utför arbete i Sverige (även hemarbete) måste arbetsgivarregisterara sig hos Skatteverket. Detta gäller även om medarbetarna vanligtvis omfattas av Öresundsavtalet, dvs att de arbetar hemifrån mindre än 50% av arbetsdagarna under en tremånadersperiod.

Enligt de nya reglerna ska utländska arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Sverige arbetsgivarregistrera sig i Sverige och göra skatteavdrag med 30 procent av lönen för arbete i Sverige - om det inte finns ett beskattningsbeslut för den anställde som säger något annat.

Läs mer om skattereglerna på Skatteverket.se

 

När ska en dansk arbetsgivare registrera sig i Sverige:

Om arbetsgivaren har medarbetare från Sverige gäller följande:

Om den anställde har arbetat mindre än 50% av arbetstiden i Sverige

Anställda som arbetar hemifrån mindre än 50 % av sin arbetstid är fullt skatteskyldiga i Danmark. Arbetsgivaren behöver intyg om skattebefrielse i Sverige. Om detta saknas ska dansk arbetsgivare innehålla 30% skatt och registrera sig som arbetsgivare i Sverige.

Om den anställde har arbetat mer än 50% av arbetstiden i Sverige

Anställda som arbetar hemifrån mer än 50 % av sin arbetstid ska beskattas i Sverige för den del om hänför sig till hemarbete. Arbetsgivaren ska registrera sig i Sverige och innehålla skatt enligt jämkningsbeslut från arbetstagaren eller om detta saknas ska 30% skatt innehållas.

Registrera ditt företag på skatteverket.se

 

Vad gäller för den anställde?

Den anställde ska skicka en ansökan till Skatteverket för att erhålla ett beslut om skattebefrielse eller ett jämkningsbeslut. Detta kan man göra antingen som en ansökan om jämkning eller ett fritextbrev.

Ansök om jämkning på skatteverket.se

Om du arbetar mindre än 50% av din arbetstid i Sverige

Om du arbetar hemifrån i Sverige mindre än 50% av din arbetstid ska din inkomst beskattas i Danmark och du ska därför ansöka om skattebefrielse i Sverige.

För skattebefrielse anger den anställde i sin ansökan under "övriga upplysningar" att hen under det kommande året jobbar hemifrån mindre än 50 procent av en tremånadersperiod och omfattas av Öresundsavtalet. Hela inkomsten ska beskattas i Danmark.

OBS! Anställda som inte har några hemarbetsdagar i Sverige är inte skattskyldiga i Sverige och det finns ingen skyldighet att göra skatteavdrag. Då behövs inte något beslut från Skatteverket. 

Om du arbetar mer än 50% av din arbetstid i Sverige

Om den anställdes hemarbete utgör mer än 50% av den totala arbetstiden under en tremånaders period ska personen beskattas för hemarbetsdagarna i Sverige. 

Då ska den anställde ange detta i ansökan med hänvisning till Öresundsavtalet. Skatteverket fattar beslut om jämkning där det står vilken procentsats arbetsgivaren ska tillämpa när den gör skatteavdrag. Beslutet lämnas till arbetsgivaren, och arbetsgivaren följer beslutet när den drar skatt för svenska arbetsdagar.

Arbetsgivare som ska registrera sig i Sverige blir skyldiga att göra skatteavdrag och ska lämna arbetsgivardeklaration, där man redovisar och inbetalar preliminärskatten på individnivå till Skatteverket.   

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Vi stöds av