Fredrik Lundgren: Öresundsexpert med kunskap om dansk-svenska skatteregler

D. 2021-03-29
Som utbildad jurist, erfaren skatteexpert och van gränspendlare mellan Sverige och Danmark är Fredrik en naturlig Öresundsexpert. Med en stor uppbackning från danska rådgivningsfirman KPMG kan Fredrik hjälpa dig och ditt företag att etablera sig i Danmark. Du kan ställa en fråga till Fredrik och hans kolleger om beskattning, moms och verksamhetsetablering helt gratis i vår Öresundsexpert-modul.
Skriv ut

Fredrik Lundgren är jurist och partner hos danska rådgivningsfirman KPMG Acor Tax

Fredrik tog turen över sundet som ung, svensk student år 1999 för att slutföra sin juristutbildning i Köpenhamn. Det har gått över 20 år sedan dess, och Fredrik är fortfarande kvar i Öresundsregionen – nu som en etablerad jurist och partner hos KPMG Acor Tax dit han dagligen pendlar från sitt hem i Malmö. Man kan säga att Fredrik har kombinerat sin personliga erfarenhet med sin professionella kompetens:

Som svensk jurist i Köpenhamn är det ganska närliggande att det blir mycket Sverige-Danmark, så Öresund har varit ett av mina fokusområden hela tiden faktiskt – det med tanken om att jag är svensk i Köpenhamn och har bott i Köpenhamn, men också för att jag numera bor i Malmö och därmed är gränsgångare själv.” Berättar Fredrik.

Så jag har i den grad provat att vara cross-border worker och alla vinklar som detta innebär.

Med utgångspunkt i Öresundregionen har Fredrik specialiserat sig på skatteområdet med särskild fokus på personbeskattning, socialförsäkring samt verksamhetsetablering i både Danmark och Sverige. Bakom honom finns ett starkt team hos KPMG som har erfarenhet med att hjälpa allt från stora internationella företag att flytta huvudkontor från det ena landet till det andra, till mindre start-ups som vill prova lyckan på andra sidan sundet, och som har behov för hjälp med bolagsskatt, moms, personskatt etc.

Vi kan hjälpa till med i princip allt, från stiftelse till ”selvangivelse”, men också i relation till kostnadsanalyser, alltså vad kostar det att dra igång en verksamhet i Danmark jämfört med i Sverige? Vilka fallgropar och möjligheter är det? Men också i förbindelse med frågor som vilken närvaro ska du ha i det andra landet? – i detta fall Danmark. Ska vi etablera oss som en filial eller etablera oss som ett bolag, och vilka fördelar och nackdelar har detta?”

Det är en bra idé, speciellt för mindre svenska företag som överväger att söka lyckan i Danmark, att sätta sig in i de nationella reglerna och i det Nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Trots att Danmark och Sverige har liknade lagar och regler så är det fortfarande skillnader och man kan råka i kläm om man inte är uppmärksam:

Ett inte helt ovanligt fel som många gör är att de prövar lyckan på andra sidan sundet och startar en aktivitet i Danmark utan att aktivt tagit ställning till etableringsform, arbetsgivarskyldigheter etc. Efter et par år knackar Skattestyrelsen på dörren också står man inför ett större uppröjningsarbete som både är kostsamt och onödigt.

Fredrik Lundgren - jurist & partner, KPMG Acor Tax

Fredrik pekar bl.a. på skillnaden på skatteskyldigeten för medarbetare i de två länderna. Sverige har exempelvis SINK-skatten på 25 procent, för medarbetare bosatta i Danmark som pendlar till jobbet i Sverige, som är relativt enkel att administrera. Men om personen är omfattad av dansk social försäkring, så beräknas det som regel också en dansk skatt av den svenska inkomsten, vilket resulterar i en samlad skatt som är upp till 30% högre på marginalen än SINK skatten. I Danmark är det andra skattesatser som gäller, för personer som bor i Sverige och jobbar i Danmark. Förmåner och incentive-program kan uppgöras olika och beskattningstidpunkten kan variera mellan länderna:

”Det är därför lätt hänt att en gränspendlare kan hamna i skattemässiga vanskligheter”, varnar Fredrik.

Han pekar på speciellt fyra överordnande frågor som svenska företag bär ställa sig i samband med att de etablerar sig på den danska marknaden: Vilka skyldigheter har man som bolag/filial, som arbetsgivare, vilka skattemässiga konsekvenser får det för ens medarbetare och slutligen vilket lagval gäller i samband med sociallagstiftning dvs ska det betalas svenska arbetsgivaravgifter eller de betydligt lägre danska avgifterna?

Här är vägledning och rådgivning från experter så som Fredrik ett bra sätt att förbereda sin verksamhet innan sitt äventyr på den andra sidan av Öresund. Tveka därför inte att kontakta Fredrik eller någon annan av våra Öresundsexperter innan du och ditt företag kastar loss mot Danmark.

Frederik hjälper med dansk konfliktlösning

Öresundsexperten Frederik Kromann Jespersen är advokat med specialkompetens inom företagsrättsliga tvister. Han kan vägleda dig och ditt företag i frågor som handlar om konflikthantering, medling och hur man förebygger tvister.

Vi stöds av