Lars Hjorth hjälper svenska företag att hitta rätt i pensionsdjungeln

D. 2019-05-08
Øresundsexperten Lars Hjorth, är specialiserad på pension för dansk-svenska gränspendlare. Med hjälp av Lars kan svenska företag finna effektiva pensionslösningar för sina anställda. Just att hitta rätt och kombinera två länders pensionssystem är en uppgift som ofta är något klurig, varför det kan vara en god idé att söka professionell rådgivning.
Skriv ut

Lars Hjorth på RTM Forsikringsmægler

Lars Hjorth är rutinerad på området. Han har arbetat inom pension de senaste 25 åren, bland annat med pensioner för gränspendlare i samarbete med sin svenska partner Vågen Försäkringsbyrå. Idag jobbar han på RTM Forsikringsmægler, och specialiserar sig på pension för dansk-svenska gränspendlare. Lars pekar på komplexiteten i dagens pensionssystem och menar att orientera sig i två länders system adderar ytterligare en svårhetsnivå.

 

Många regler skiljer sig åt

”Vid första anblick kan det tyckas att våra system liknar varandra, de är uppbyggda på likande vis med sina tre delar: offentliga tjänster, tjänstepension och eventuellt supplerande privat pension. Däremot skiljer sig skatteregler, moträkningsregler i offentliga tjänster och pensionstyper till stor del. Till exempel räknas en livslång svensk pension som en tidsbegränsad pension enligt danska regler och därför kan man enbart betala in ett begränsat belopp om året i enlighet med danska skatteregler”.

De stora skillnaderna kan göra det svårt för svenska företag att sätta sig in i de danska reglerna, något som kan innebära risker. Lars menar att det framför allt kan få allvarliga påföljder om en medarbetare som blir sjuk står utan försäkringar. Skulle det vara företagets ansvar som brustit kan det bli skyldigt medarbetaren stora ersättningsutgifter. En rejäl skattemässig överraskning kan vänta om medarbetaren plötsligt omfattas av svensk socialsäkring.

 

Professionell rådgivning viktig

Som tur är finns hjälp att tillgå, Lars ger gärna råd till företag som vill etablera sig i Danmark. ”Vid etablering kan jag hitta den rätte pensionsleverantören utifrån företagets önskemål”. Eftersom Lars är mycket bekant med det svenska pensionssystemet kan han sätta sig in i det svenska företagets situation och hitta en passande lösning. Dessutom är han väl införstådd med hur de två ländernas system kan kombineras och kan därmed erbjuda en samlad lösning för medarbetarnas pension i både Sverige och Danmark som passar deras behov. Utöver själva pensionslösningen är det också viktigt att se över ländernas skattesystem och finna en kombinerad lösning även gällande detta. Lars ger ett exempel ”En del svenska företag har en vanlig svensk pensionslösning för medarbetarna de sänder ut till Danmark, utan att de som företag får avdrag för utgifterna. Detta har vi lösningar för”.

När väl en lösning har funnits, eller om företaget redan är etablerat i Danmark, kan nya frågetecken uppstå. I många fall får Lars även mer praktiska frågor, gällande exempelvis inbetalning och avräkning av skatt på avkastning av pension. Hans bästa tips är att faktiskt uppsöka professionell rådgivning om både skattefrågor, arbetsrätt, socialförsäkring, försäkringar och pensioner, istället för att ta fram en egenpåhittad lösning. På RTM Forsikringsmægler ger de främst råd om pensioner med tillhörande försäkringar, och samarbetar ofta tillsammans med företagens egna revisorer och advokater som tar sig an de andra frågorna. Lars rådgivning ges ofta i samband med rådgivning om företagets pensionsordning för övriga medarbetare.

 

Ställ din fråga till Lars eller någon av våra andra öresundsexperter

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Vi stöds av