Möt Öresundsvägledaren: Rikke Petersen från Copenhagen Capacity

D. 2022-01-03
På Øresunddirekts Öresundsvägledning har du och ditt företag möjlighet att få gratis hjälp med att etablera ditt företag på andra sidan Öresund. Här kan du träffa representanter från myndigheter, samt verksamhetsvägledare från både Sverige och Danmark, som är experter och har stor erfarenhet av att guida företag från bägge länder. En av företagsvägledarna som du kan träffa på Öresundsvägledningen, är Rikke Petersen från Copenhagen Capacity.
Skriv ut

Rikke Petersen är Head of Green Transition i Copenhagen Capacity, där hon normalt arbetar med attrahering av utländsk arbetskraft och investeringar till Greater Copenhagen-området. Rikke har ett särskilt interesse i ”sustainable urban development”, och arbetar dessutom flitigt med att realisera EU:s Green Deal, Danmarks 2030 klimatagenda, samt Københavns 2025 agenda. Hon har tidigare erfarenhet från byggbranschen, där hon bl.a. har arbetat för Regus Business Center – både i dansk och internationell regi.

 

Rikke har därför bred erfarenhet och expertis om marknaden i Danmark för just utländska företag, och är därmed en given Öresundsvägledare. Vi har pratat med henne om affärsmöjligheterna i Öresundsregionen, och hur hon som Öresundsvägledare kan hjälpa dig och ditt företag:

 

  • Vad fick dig att vilja bli Öresundsvägledare?

Öresund representerar gränsen mellan Danmark och Sverige, och här har företag stora möjligheter att växa internationellt. Denna internationalisering vill jag gärna vara med och bidra till genom att hjälpa svenska företag att växa i Danmark. Jag vill vara med och förstärka förbindelsen mellan våra nationer, speciellt när det kommer till den gröna omställningen, som mobilitet över gränsen verkligen kan främja.

 

  • Hur kan du hjälpa företag som vill etablera sig på den andra sidan Öresund?

Som Head of Green Transition hos Copenhagen Capacity arbetar jag med investeringsfrämjande och kan inom det området bistå svenska företag som har ett intresse i att expandera till Greater Copenhagen-området. Min rådgivning sträcker sig över ett brett område och kan vara allt från att introducera key stakeholders och partnerskap, till att hjälpa till med marknads- och politisk analys, allt efter intresse och behov.

 

  • Vad är viktigt, om man funderar på att etablera ett företag på andra sidan Öresund?

Det är av högsta vikt att komma in på marknaden på rätt sätt, vilket kan se väldigt olika ut för olika företag. Nåt som dock gäller för alla, är vikten av att introduceras till diverse ekosystem, som t ex potentiella partners, kommuner, hubs, cluster och andra nätverk.

 

  • Vilka risker finns det, om man inte har koll på reglerna?

Att ha koll på diverse regler som berör internationaliseringsregi är viktigt för att undgå yttre faktorer, som kan ha en negativ effekt på företagets ekonomi. Samarbete mellan olika organisationer och professioner är därför väldigt viktigt, och du är beroende av breda kontaktytor med många intressenter.

 

  • Hur upplever du intresset för att starta företag på andra sidan Öresund?

Marknaderna ligger så nära varandra – därför ser vi många danska och svenska företag som har ett stort intresse av att först expandera sin verksamhet i Norden, innan de på allvar inleder sitt globala äventyr.

 

  • Vilka fördelar finns för de företag som bedriver sin verksamhet i Öresundsregionen?

Trots diverse skillnader, besitter den nordiska marknaden många gemensamma nämnare, vilket också gör det attraktivt att expandera sin verksamhet i en familjär regi.

 

  • Vad hoppas du på att få ut av Öresundsvägledningen?

Jag hoppas få komma i kontakt med en massa spännande företag, som arbetar med kreativa och innovativa lösningar som kan effektivisera vårt samhälle, så att vi tillsammans kan uppnå klimatagendan 2030. Därför hoppas jag att jag kan hjälpa till och bidra till att förbindelserna mellan våra två nationer fortsätter att berikas med nya affärsmöjligheter.  

 

Läs mer om öresundsvägledningen

Öresund representerar gränsen mellan Danmark och Sverige, och här har företag stora möjligheter att växa internationellt.

Rikke Petersen, Öresundsvägledare

Arbetsförmedlingen hjälper dig på Öresundsvägledningen

Få en introduktion till den svenska arbetsmarknaden av Peter Karancsi, som är representant för Arbetsförmedlingen på Øresunddirekts Öresundsvägledning.

Vi stöds av