Bo Enevold Uhrenfeldt hjälper din svenska verksamhet med företagsrätt i Danmark

D. 2020-09-01
Om du och ditt svenska företag vill göra affärer på andra sidan av sundet så är det viktigt att förstå danska lagar och regler. Då kan öresundsexperten Bo Enevold Uhrenfeldt vägleda ditt företag i frågor angående arbets- och anställningsrätt, samt arbetsmiljö och arbetsskador.
Skriv ut

Bo Enevold Uhrenfeldt har nästan 20 års erfarenhet av arbetsrätt. Han ger råd till arbetsgivare om internationell arbetsrätt, arbetsmarknadsrelationer och arbetsmiljölagstiftning, inklusive förhandlingar om kollektivavtal och arbetsklausuler inom offentlig upphandling.

 

Han ger också råd om sysselsättningsaspekter i samband med företagsöverlåtelser, outsourcingavtal, företagsomstruktureringar och massuppsägningar.

 

Bo har stor erfarenhet av kollektivavtal och arbetsrättsliga frågor, till exempel tolkning av kollektivavtal och anställningsklausuler i samband med offentlig upphandling. Han har en dokumenterad erfarenhet av att ge råd till lokala företag, multinationella företag och offentliga institutioner. Han ger också råd till företag om anställning av utländska arbetstagare, inklusive frågor som rör arbetstillstånd och klassificering av oberoende entreprenörer.

 

Bo är en erfaren processadvokat och försvarar klienter inför civila domstolar och fackliga skiljedomstolar i Danmark, liksom inför arbetsdomstolen och avskedandenämnden. Bo är utbildad medlare hos Association of Danish Law Firms och är erkänd av International Association of Privacy Professionals som Certified Information Privacy Professional in Europe (CIPP/E).

 

Bo har undervisat i avtalsrätt vid Köpenhamns universitet. Han bidrar regelbundet till flera publikationer om arbetsrätt, bland annat Legal 500's Comparative Guides.

 

Bo är också en av Øresunddirekts mest anlitade Öresundsexperter.

Som Öresundsexpert kan Bo hjälpa dig och ditt företag med frågor som kan uppstå i samband med etablering av en verksamhet i Danmark, inklusive registrering av företag, anställning av medarbetare, etablering av leasingavtal, etc.

 

Bo upplever att danska anställningsvillkor är en av de största utmaningarna för svenska företag när de etablerar sig i Danmark. Bo ger ofta råd till företag inom företagsrätt och anställningsrätt så som nyanställningar och uppsägningar samt uppsägning av ombud och konsultationsavtal.

 

”Generellt måste företag vara försiktiga med att ingå avtal med oberoende konsulter, eftersom domstolarna i Danmark är benägna till att betrakta sådana konsulter som anställda. Detta innebär att företag måste respektera allmänna skyddsregler för anställda, inklusive semesterlagen och funktionærloven.”


Det är därför viktigt att förstå dansk lag, som speciellt på det anställningsrättsliga området kan variera en hel del från de svenska. Bo Enevold Uhrenfeldt påpekar bland annat att det vanligtvis är lättare att säga upp anställda i Danmark, men att områden såsom kommission, provision och den danska hyresregleringen ofta orsakar förvirring för många svenska företag. Om dessa regler inte följs riskerar företaget böter, samt potentiellt ersättningskrav från de anställda. Här kan Bo hjälpa dig och ditt företag med professionell rådgivning.

 

Här kan du ställa en fråga till Bo eller någon av våra andra öresundsexperter

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Niels guidar dig i dansk teknologi och GDPR

Øresundsexperten Niels Dahl-Nielsen har flera års erfarenhet som advokat och har en nordisk advokatbyrå i ryggen. Han är specialist på att hjälpa företag inom teknologi och innovation med frågor inom compliance och personuppgiftsrätt (GDPR).

Vi stöds av