Glädjande nyhet om Skatteverkets ställningstagande om fast driftsställe

D. 2022-05-18
Skatteverket har kommit ut med ett nytt ställningstagande om fast driftställe vid anställdas arbete i hemmet. Öresunddirekt får många frågor från företag och anställda och har bett om ett förtydligande från Skatteverket. Och det har nu gett resultat.
Skriv ut

Foto: Jan Baborák, Unsplash

Ett utländskt företag som har ett fast driftställe i Sverige ska normalt inkomstbeskattas i Sverige för överskott som uppkommer ur det fasta driftstället.

Har det utländska företaget fast driftställe i Sverige så gäller inte heller Öresundsavtalet, vilket betyder att beskattningen av den anställdes lön ska fördelas utifrån antalet arbetsdagar i respektive land.

I det nya ställningstagandet läggs nu vikten på om hemarbetet enbart sker p g a den anställdas eget önskemål. I sådana fall saknar det betydelse hur mycket den anställda jobbar hemifrån, fast driftställe uppkommer inte (åtminstone inte på grund av den anställdes hemarbete).  Men om företaget har någon fördel eller ett intresse av att arbetet utförs i Sverige – kanske p g a att företaget vill etablera sig på den svenska marknaden eller sälja till svenska kunder, eller för att företaget inte erbjuder kontorsplats för den anställde p g a besparingsskäl – då kan fast driftställe uppkomma.

Tidigare har det varit oklart om fast driftställe kan uppkomma när en medarbetare till exempel arbetar med så kallad kärnverksamhet inom ramen för Öresundsavtalet (dvs i snitt max 2 dagar per vecka i bostaden i Sverige).  Öresunddirekt har mottagit frågor om detta från både pendlare och företag. Frågan har aktualiserats särskilt under pandemin när hemarbetet ökat kraftigt och allmänheten blivit mer medveten om skattereglerna i Öresundsregionen.

Ställningstagandet klargör alltså ett tidigare oklart rättsläge för pendlare och företag i Öresundsregionen. Det är särskilt glädjande att Skatteverket använder bland annat Öresundspendlarperspektivet som ett exempel i ställningstagandet, se bl a punkt 4.4.1.

Det tackar vi för!

 

Läs hela ställningstagandet på Skatteverkets hemsida

Vi stöds av