Lön vid sjukdom

Senast uppdaterad 2021-05-03
Reglerna för den anställdes rätt till lön vid sjukdom följer det land där den anställde utför sitt arbete och därmed är socialförsäkrad. Har du ett företag med en dansk filial ska du följa danska regler för sjukpenning. Har du danska anställda som utför arbete i Sverige ska du följa de svenska reglerna.
Skriv ut
Lön vid sjukdom för anställda i Danmark

Har du ett företag med en dansk filial ska du följa danska regler för sjukpenning. I Danmark har alla tjänstemän, så kallade funktionærer, som följer "funktionærloven" rätt till full lön under sjukdom från dag ett. Samma regler gäller generellt också om du som arbetsgivare följer ett kollektivavtal.

Sjukpenning - ett alternativ

Skulle du som arbetsgivare inte vara ansluten till något kollektivavtal eller funktionærloven som anger att medarbetarna ska ha full lön under sjukdom, är alternativet för den anställde att få sjukpenning. Som huvudregel är det du som arbetsgivare som betalar sjukpenning för de första 30 dagarna, sedan tar kommunen över ansvaret.

Återbetalning av utbetald sjuklön - refusion från kommunen

Om din medarbetare har rätt till lön under sin sjukdom är det du som arbetsgivare som ska betala lön under hela sjukperioden. De första 30 dagarna ska du själv stå för utgifterna.

Efter 30 dagar kan du få tillbaka en del av beloppet från din medarbetares kommun. Beloppet motsvarar nivån för den högsta sjukpenning som din anställde kan få. Högsta nivån ligger på 4.460 DKK per vecka eller 120,54 DKK per timme (2021). Du ska alltså själv stå för mellanskillnaden mellan din anställdes lön och sjukpenningen.

Ansök om återbetalning via NemRefusion

Som arbetsgivare ska du anmäla sjukfrånvaro och ansöka om återbetalning (refusion) via "NemRefusion" hos virk.dk.

Läs mer och ansök hos virk.dk

Läkarintyg efter 14 dagar

Om den anställde har varit sjuk i mer än 14 dagar, har du som arbetsgivare rätt att kräva närmare upplysningar om den anställdes sjukdomstillstånd via personens läkare eller specialist.

Ytterligare information

Mer information om sjukfrånvaro och sjukpenning hittar du på Borger.dk och på Startvækst.dk. Var uppmärksam på att du på Borger.dk i menyn istället kan välja om du är arbetslös (ledig) eller egenföretagare (selvstændig).  

Borger.dk - Sygdagepenge, hvis du er lønmodtager

Virksomhedsguiden - sygedom og sygedagpenge

Sjukpenning från kommunen i Danmark

Som arbetsgivare har du alltid krav på dig att betala ut sjukpenning till den anställde under dennes 30 första sjukdagar. Därefter överförs ansvaret till arbetskommunen.

Medarbetarens rätt till sjukersättning

För att ha rätt till sjukpenning från företaget ska medarbetaren ha varit anställd i minst 8 veckor och med minst 74 timmars total arbetstid under perioden. För att få sjukpenning från kommunen krävs det att medarbetaren har varit oavbrutet anställd hos en arbetsgivare de senaste 26 veckorna med minst 240 timmars total arbetstid under perioden.

Läs mer om lagen för sygedagpenge på retsinformation.dk

 

Kommunens belopp

Den högsta satsen som kommunen betalar ut är 4460 DKK per vecka eller 120,542 DKK per timme (2021). Den anställde kan maximalt få sjukpenning från kommunen i 52 veckor under en period på 18 månader.

Läs mer om danska sygedagpenge på borger.dk.

 

Refusion av utbetald sjuklön

Som arbetsgivare kan du kräva betalning från arbetskommunen motsvarande vad som utgått som lön under sjukdomsperioden, så kallad refusion. Betalningen från kommunen kan däremot aldrig överstiga dagpenningsatsen. Som arbetsgivare kan du även teckna en försäkring och därmed få rätt till betalning under arbetsgivarperioden, det vill säga de första 30 dagarna. 

Läs mer om refusion på virk.dk

 

Lön vid sjukdom för anställda i Sverige

Anställda som utför sitt arbete i Sverige är socialförsäkrade i Sverige och har därmed rätt till lön under sjukdom och sjukpenning enligt svenska regler. Detta gäller även anställda som är bosatta i Danmark.

Lön under sjukdom

Precis som i Sverige får de allra flesta löntagare i Danmark lön från sin arbetsgivare under den första sjukperioden. Det är alltså ett system som anställda boende i Danmark känner till och är förtrogna med.

Karensavdrag

Till skillnad från i Sverige har anställda i Danmark inget karensavdrag. Det är därmed bra att informera pendlare från Danmark om att det för anställda i Sverige görs ett avdrag på 20% av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.  

 

Sjukpenning

Efter de 14 första dagarna är det Försäkringskassan som går in och betalar sjukpenning till arbetstagaren. Du som arbetsgivare ska sjukanmäla den anställde till Försäkringskassan.

Försäkringskassan - sjukfrånvaro

 

Ytterligare information

Kontakta Försäkringskassan för ytterligare information kring sjukpenning i Sverige. 

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Hjälp och information för privatpersoner

På oresunddirekt.se finns offentlig information till privatpersoner som vill arbeta, studera eller flytta över sundet. Tipsa dina medarbetare!

 

 

Vi stöds av