Danska myndigheter

Startvækst

Information och rådgivning till företag

Skattestyrelsen

Det danska skatteväsendet

Erhvervsstyrelsen

Handhar bland annat registrering av företag

Virk

Företagens ingång till det offentliga, bland annat blanketter och liknande

Solvit

Hjälp på EU:s inre marknad