Anställda i Danmark, begränsat skattskyldig

Senast uppdaterad 2021-02-10
Anställda som pendlar mellan sitt arbete i Danmark och sin bostad i Sverige är begränsat skattskyldiga i Danmark. Fullt skattskyldig kan endast den som bor i Danmark bli. Begränsad skattskyldighet betyder att det enbart är löneinkomsten som beskattas i Danmark.
Skriv ut

Enbart lönen beskattas i Danmark

Begränsad skattskyldighet innebär att det enbart är den anställdes löneinkomster som beskattas i Danmark. Andra tillgångar som aktier, hus eller liknande, beskattas i bostadslandet.

 

Avdrag för begränsat skattskyldiga

Begränsat skattskyldiga har inte samma avdragsrätt som fullt skattskyldiga. Som begränsat skattskyldig kan den anställde göra följande avdrag:

  • personfradrag (grundavdrag)
  • resor till och från arbetet
  • avgifter till godkända danska fackföreningar
  • avgifter till godkända danska a-kassor, under förutsättning att avgifterna inte kan dras av i Sverige  

 

Gränsgångarregeln

Om den anställde pendlar mellan bostaden i Sverige och arbetet i Danmark och har 75 procent av sin sammanlagda årsinkomst från Danmark, baserat på de särskilda reglerna för beräkning, kan personen ansöka om att beskattas enligt gränsgångarregeln. Då får den anställde rätt att göra samma avdrag som boende i Danmark, bland annat ränteavdrag.

Läs mer i vår artikel Skatt enligt gränsgångarreglen.

 

Ytterligare information

Kontakta danska Skattestyrelsen för ytterligare information om skattskyldighet.

Skattestyrelsen

 

Fann du denna information relevant?

Vill du utveckla ditt svar?

Tack för din feedback!

Checklista - Rekrytera medarbetare i Danmark

Ska du anställa medarbetare från Danmark?

I vår checklista hittar du information om hur anställningsreglerna i Danmark ser ut, samt hur det fungerar med skatt, socialförsäkring och pension.

Vi stöds av