Skatt och bokföring i Danmark

KPMG

KPMG har en Öresundsgrupp som består av revisorer och konsulter från både Köpenhamn och Malmö med erfarenhet i svensk-danska förhållanden. De har kunskap inom bland annat skatte-, socialförsäkrings-, anställnings-, moms- och redovisningsregler.

Kontakt
Köpenhamn: Fredrik Lundgren +45-53 74 70 17 eller Morten Høgh-Petersen +45-25 54 36 08
Malmö: Jacob Kvarnhammar KPMG +46 733 272 052

EY

EY's skatteavdelning arbetar inom personbeskattning, företagsbeskattning, internationell beskattning, tull, moms, avgifter, transfer-pricing samt skattefrågor i förbindelse med in- och utstationering, socialförsäkring samt arbetsrätt.  De har etablerat en särskild rådgivningsgrupp för företag i Öresundsregionen, Denmark Sweden Business Group.

Kontakt
Christina Mosegaard
Telefon +45 2529 3206 
Mail: christina.mosegaard@dk.ey.com

PwC

PwC kan hjälpa dig med bland annat skatt, socialförsäkring, arbetsrätt, pensions- och lönesättning samt regler och kostnader inom dessa områden.

Kontakt
Telefon + 45 3945 3362
Telefon +46 40 641 2779.

Oresund Accountancy Group

En internationell grupp av företag verksamma inom redovisning, Corporate Finance,  management, skatteregler och revision.

Kontakt
Telefon: +45 33 31 42 22
Mail: thomas.kalin@scandaudit.com

Skattestyrelsen

Danmarks motsvarighet till Skatteverket. Information om skatt, bokföring och ekonomi.

Kontakt
Telefon: +45-72 22 18 18

Startvækst

En bred och informativ sida till företag om alltifrån att starta nytt företag, ekonomi, finansiering, it-system, juridik, import och olika verktyg för att komma igång med företagande i Danmark. 

Kontakt